Ürün yelpazemizdeki tüm Ex- ürün grupları için EC Tip Testi Sertifikalarını alıp, ATEX’e uygun üretim için kalite sistemini kurarak uygulamak temel hedefimizdir.

Bu hedefe ulaşmanın, tüm üretim ve satış sonrası hizmetlerin tüm aşamalarında ilgili Direktif, Standartlar ve Yetkili Kuruluşlardan alınan sertifikalar ekindeki Çizelgelere uygun üretim yapılarak gerçekleşeceğinin bilincindeyiz.

Ex-Malzeme tasarımlarında Yetkili Kuruluşların onayladığı tasarım ve konstrüksiyonun dışına çıkılmaması gerektiğinin bilinciyle ATEX Sertifikalı Ex-malzeme üretimlerimizde sürekli iyileştirme gütmeyeceğimizi, sertifikalı bir üründe herhangi bir değişiklik yapılacağı zaman ilgili yetkili kuruluşun onayını alacağımızı teyit ediyoruz.

Hedeflediğimiz kalitenin çalışanlarımızdan geçtiği bilinci ile, personelimizin eğitimine ve ATEX konusunda bilinçlendirilmelerine her zamankinden fazla önem vererek,  tüm ürün ve hizmetlerimizde müşteri ihtiyaçlarının zamanında, güvenli ve güvenilir düzeyde karşılanması sayesinde müşterinin memnuniyetini sağlamak ve çalışanlarımızın yaşam standardını muhafaza etmek temel hedefimizdir.

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. M. Mustafa Öngay